Oferta Tygodnia

BLACK FRIDAY

Promocja

-80% OFF

Współpracujemy z portalem Ślub na Głowie

Bielizna Twin Lingerie dla Kobiet z pasją ...

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU DZIEŃ KOBIET

 

 1. Niniejszy Regulamin okresla warunki, na jakich odbywa sie konkurs pod nazwa „Konkurs Dzień Kobiet ” zwany dalej „Konkursem”.
 2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stronie serwisu Facebook.com pod adresem https://www.facebook.com/Creacionestwinpl-161242351603 („Strona”).
 3. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest firma Atelier z siedzibą przy ul. Topolowej 30/16 w Krakowie NIP 676-165-41-32, zwana dalej „Organizatorem”.
 4. Konkurs trwa w dniach od 29.02.2016 r. do 08.03.2016 r.
 5. Warunki udziału w konkursie
  • Wejdź na stronę Creacionestwin.pl i wybierz model bielizny, który najbardziej Ci się podoba. 
  • W komentarzu do postu konkursowego na naszym Fanpage-u na Facebooku napisz, "Co urzekło Cię właśnie w tej bieliźnie".
 6. Nagrody to 10 kompletów urzekających kolczyków ręcznie wyczarowanych przez artystkę Forever young
 7. Nagrody otrzymają najbardziej kreatywne komentarze fanów naszego profilu.
 8. Warunkiem bezwzględnym do uczestnictwa i otrzymania nagrody jest posiadanie profilu z danymi zgodnymi z prawdą.
 9. Dokonanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z akceptacja warunków zapisanych w Regulaminie oraz akceptacją oświadczenia „Wyrażam zgode na przetwarzanie danych osobowych przez Atelier z siedziba w Krakowie przy ul.Topolowej 30/16, NIP: 676-165-41-32 zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2002.101.926) do celów realizacji KONKURSU"
 10. Zgłoszenia bedą weryfikowane pod wzgledem poprawnosci i zgodnosci z Regulaminem.
 11. Rozstrzygniecie Konkursu nastapi do dnia 11.03.2016
 12. Wyniki Konkursu będą opublikowna na stronie serwisu Facebook.com pod adresem https://www.facebook.com/Creacionestwinpl-161242351603/
 13. W przypadku naruszenia Regulaminu organizator mogże wykluczyc uczestnika na kadym etapie Konkursu. Decyzja o wykluczeniu jest ostateczna.
 14. Organizator samodzielnie lub na wniosek uczestników Konkursu ma prawo usunac zgłoszenie konkursowe uczestnika, gdy zaistnieje podejrzenie, a zgłoszenie to narusza prawa autorskie, zasady korzystania z serwisu Facebook.com lub jego tresc w sposób ewidentny nie jest zwiazana z tematem Konkursu, jest obrazliwa lub wulgarna. Decyzja o usunieciu zgłoszenia konkursowego jest ostateczna.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 16. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem okreslajacym zasady udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowien Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o ewentualnej zmianie zamieszczona zostanie na Stronie.
 17. Regulamin Konkursu jest dostepny na Stronie oraz w siedzibie Organizatora.
 18. Konkurs nie jest organizowany, wspierany ani sponsorowany przez serwis Facebook.com

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.

stat4u